Տղան, աղջիկը և շունը նույն կետից միաժամանակ ճանապարհ ընկան` շարժվելով միևնույն ուղղությամբ:
 
Աղջիկը քայլում էր \(5\) կմ/ժ արագությամբ, իսկ տղան` \(6\) կմ/ժ: Շունը վազում էր դեպի  տղան, հետո դեպի աղջիկը և ետ հաստատուն՝ \(10\) կմ/ժ արագությամբ, չդանդաղեցնելով շրջապտույտներին:
 
Ի՞նչ երկարության ճանապարհ անցավ շունը \(1\) ժամում

 
28.06.png
 
Պատասխան՝  կմ