Աղջիկը այգում խնձորներ հավաքեց։ Այգուց դուրս գալու համար նա պետք է անցնի \(4\) դռնով, որոնցից յուրաքանչյուրի մոտ կանգնած է դռնապան և աղջկանից վերցնում է իր խնձորների կեսը։ Այգուց դուրս գալուց հետո աղջկա մոտ մնաց \(10\) խնձոր։
 
Քանի՞ խնձոր վերցրին դռնապանները։
 
20.06.png
 
Պատասխան՝