Ջրասուզորդը (ակվալանգիստը) ջրում կորցրել էր կողմնորոշումը: Ինչպե՞ս կարող է նա որոշել, թե որտեղ է վերևը, իսկ որտեղ՝ ներքևը:
 
9.png
 
Ջրասուզորդը կարող է որոշել, եթե՝