Մանկապարտեզի կրտսեր խմբի երեխաների տարիքների գումարը \(36\) էր: Երկու տարի անց, երբ խումբը դարձավ ավագ, նրանց տարիքների գումարը կազմեց \(60\): Քանի՞ երեխա կար խմբում:
 
03.05 (1).png
 
Պատասխան՝  երեխա