Բակում գտնվող կենդանիների թիվը \(15\) է: Դրանք կովեր, այծեր և կատուներ են:
 
Հայտնի է, որ դրանցից ճիշտ \(10\)-ը կով չեն, իսկ ճիշտ \(8\)-ը կատու չեն: Քանի՞ այծ կա այդ բակում:
 
farm.png