Վաճառողը շուկայում որոշեց կշռել խնձորը, տանձը և նուռը:
Կշեռքի մի նժարին վաճառողը դրեց խնձորն ու նուռը, իսկ մյուսին` տանձը: Նժարները հավասարվեցին:
Հետո կշռեց \(3\) խնձորը միասին: Կշեռքը ցույց տվեց \(21\):
Դրանից հետո նա կշռեց երեք մրգերը միասին՝ խնձորը, տանձը և նուռը: Կշեռքը ցույց տվեց \(26\):
 
Փորձիր գտնել, թե ինչ թիվ ցույց տվեց կշեռքը, երբ վաճառողը կշռեց երկու նուռը միասին:
 
nk.png
 
Պատասխան՝