Կոնֆերանսին մասնակցելու համար քաղաքի յուրաքանչյուր հինվանդանոցից հրավիրված էր \(4\) բժիշկ: Քանի որ հրավիրվածներից յուրաքանչյուրն աշխատում էր միաժամանակ երկու հիվանդանոցում, ամեն բժիշկ ներկայացնում էր երկու հիվանդանոց: Արդյունքում երկու հիվանդանոցների ցանկացած հնարավոր կոմբինացիան կոնֆերանսում ուներ մեկ ընդհանուր ներկայացուցիչ:
 
710nkar.png
 
Պատասխան՝ i հիվանդանոց;i բժիշկ