Ավտոկայանատեղում կանգնած է \(750\) ավտոմեքենա: Բեռնատար մեքենաներն ունեն \(6\) անիվ, իսկ մարդատարները՝ \(4\): Ընդամենը կա \(3024\) անիվ: Քանի՞ բեռնատար և քանի՞ մարդատար մեքենա կա:
 
01.06.2018-.png
 
Պատասխան՝ iմարդատար;iբեռնատար