Ո՞րն է այն ամենափոքր թիվը,
 
որը \(2\), \(3\), \(4\), \(5\) թվերի վրա բաժանելիս մնացորդում համապատասխանաբար ստացվում է \(1\), \(2\), \(3\), \(4\):
 
20.09.png
 
Պատասխան՝