Չորս բանտարկյալ կրում են երկու սև և երկու սպիտակ գլխարկ։ Նրանք գիտեն գլխարկների գույների և քանակի մասին, սակայն նրանցից ոչ ոք չգտի իր հագին եղած գլխարկի գույնը։ Նրանք կանգնած են այնպես, որ առաջին բանտարկյալը տեսնում է երկրորդին և երրորդին, երկրորդ բանտարկյալը տեսնում է միայն երրորդին, իսկ երրորդ և չորրորդ բանտարկյալները ոչ ոքի չեն տեսնում։
 
Դատավորը խոսք է տվել ազատ արձակել այն բանտարկյալին, ով առաջինը առանց շրջվելու կբարձրաձայնի իր գլխարկի գույնը։
 
Ո՞վ առաջինը կգուշակի իր հագին եղած գլխարկի գույնը։
 
IMG_0592.PNG