Լուսինեն և Լիլիթը պայմանավորվել են հանդիպել թատրոնի մոտ ժամը \(21:00\)-ին:
 
Լուսինեի ժամացույցը սխալ է, այն ետ է ընկնում \(3\) րոպեով, սակայն նա մտածում է, որ ժամացույցն առաջ է \(2\) րոպե:
Լիլիթի ժամացույցը նույնպես սխալ է: Այն առաջ է ընկնում \(2\) րոպեով, իսկ Լիլիթը մտածում է, որ այն ետ է \(3\) րոպե:
 
Նրանցից ո՞վ կուշանա հանդիպումից:
 
07.05.2018.png