Ձկնորսությունից ետ գալու ճանապարհին ձկնորսը հանդիպեց իր ընկերոջը, ով հետաքրքրվեց որսած ձկների քանակով:
 
Ձկնորսը պատասխանեց. «Եթե իմ կողմից որսած ձկներին ավելացնենք որսածի քանակի կեսը և ևս \(10\) ձուկ, ապա քանակը կհավասարվի \(100\)-ի»:
 
Քա՞նի ձուկ է որսացել ձկնորսը:
 

27.04.2018.png 

Պատասխան`