Հայաստան ժամանեց \(100\) հոգուց բաղկացած զբոսաշրջիկների խումբ: Նրանցից \(10\)-ը չգիտեր ո՛չ հայերեն, ո՛չ ռուսերեն: \(75\)-ը գիտեր հայերեն, իսկ \(83\)-ը՝ ռուսերեն:
 
Քանի՞ զբոսաշրջիկ էր տիրապետում երկու լեզուներին:
 
nk4.png
 
Պատասխան՝  զբոսաշրջիկ