Զբոսաշրջիկը նախաճաշի համար պետք է պատրաստի \(2\) կիսաեփ և \(4\) լրիվ եփված ձու: Ձուն եռացող ջրում կիսաեփ է դառնում \(2\) րոպեում, իսկ լրիվ եփվում է \(4\) րոպեում: Ամենաքիչը քանի՞ րոպեում նա կարող է պատրաստել նախաճաշը, եթե կաթսայում տեղավորվում է ընդամենը \(4\) ձու:
 
11 (1).png