Աֆրիկյան մի գյուղում ապրում է \(815\) կին, որոնց մի մասը կրում է մեկ ականջօղ, մնացածի կեսը կրում է երկու ականջօղ, իսկ մյուս կեսը ականջօղ չի կրում:
 
Քանի՞ ականջօղ կարելի է հաշվել այդ գյուղի կանանց ականջներին:
 
0 (1).png
 
Պատասխան՝  ականջօղ