Հասկանալով, թե ինչպես է ստացվել առաջին տողի փակագծում գրված թիվը, լրացրեք երկրորդ փակագիծը:

1-1.png
 
Պատասխան՝