Լուծի՛ր նկարելուկը:
 
Ցուցում: Նկարում պատկերված (\(,\)) նշանը տառի հանում է, իսկ (\(=\))` տառի փոխանակում:
 
03.05 (1).png
 
Պատասխան՝