Թեքի և հարության կազմած անկյունը գտնելու համար պետք է կատարել հետևյալ չորս քայլերը:
 
1. Տանել  կողերը  են նրա  հիմքերին:
 
2. Թեքի իջեցնել   վրա:
 անվանում են  :
 
3. Տանել  :
 
4. Նշել թեքի և նրա  կազմած անկյունը: