Քանի՞ նիստ ունի յոթանկյուն պրիզման:
 
Պատասխան՝  նիստ: