Ավարտիր պնդումները:
 
Վեցանկյուն պրիզմայի հիմքը
 
 
Վեցանկյուն պրիզմայի կողմնային նիստը
 
Կանոնավոր վեցանկյուն պրիզմայի հիմքը
 
Կանոնավոր վեցանկյուն պրիզմայի կողմնային նիստը
 
Վեցանկյուն պրիզման ունի  նիստ և  կող: