Տրված է՝ թեք զուգահեռանիստ:
 
Ո՞րն է այս մարմնի հիմքը: Արդյո՞ք այս մարմնի բարձրությունը համընկնում է կողմնային կողի հետ:  
  
Պատասխան՝
 
այս մարմնի հիմքը
 
Այս մարմնի բարձրությունը
 
կողմնային նիստի հետ: