Կանոնավոր եռանկյուն պրիզմայի բոլոր կողերը հավասար են, իսկ կողմնային մակերևույթի մակերեսը 2523 սմ² է: Գտիր պրիզմայի կողի երկարությունը: 
 
priz1.jpg
 
Պատասխան՝  սմ: