ereq5.jpg
 
Երեք ուղղահայացների թեորեմի հիման վրա կատարված է այս եզրակացությունը:
 
Քանի որ \(BC\)-ն ուղղահայաց է \(CA\)-ին, հետևաբար, \(MC\)-ն ևս ուղղահայաց է \(CA\)-ին:
 
Ճիշտ է արդյո՞ք կատարված եզրակացությունը: