Լրացրու երեք ուղղահայացների մասին թեորեմի ձևակերպումը:

Հարթության մեջ հիմքով անցնող   է թեքին այն և միայն այն , երբ այն  է թեքի  այդ հարթության վրա: