Լրացրու հետևյալ ձևակերպումները:
 
1. Եթե \(α\) և \(ß\)  հարթությունների կազմած   անկյուններից մեկը  անկյուն է, ապա մյուսները ևս անկյուններ են:
 
2. Երկու  հարթությունները կոչվում են , եթե նրանց կազմած անկյունը  անկյուն է: