Լրացրու թեքի և ուղղահայացի բերված սահմանումների ձևակերպումները:

1. Հարթությունից դուրս գտնվող կետից հարթությանը տարված  կոչվում է այդ կետը հարթության հետ միացնող ցանկացած , որը  այդ հարթությանը:
 
2. Հարթությունից դուրս գտնվող կետից հարթությանը տարված  կոչվում է այդ կետը հարթության հետ միացնող այն , որը   այդ հարթությանը: