Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

17Մ.
1. Թեք և ուղղահայաց ուղղանկյունանիստում 2Մ.
2. Թեք և ուղղահայաց քառանկյուն բուրգում 2Մ.
3. Թեքի պրոյեկցիան 3Մ.
4. Պնդումներ խորանարդի անկյունագծերի մասին 3Մ.
5. Սահմանումների ձևակերպումները 3Մ.
6. Երկու թեքեր 4Մ.