vnbl.JPG
 
\(VB\) հատվածի երկարությունը 83 մ է: \(VB\) հատվածի ծայրակետերից հարթությանը իջեցված են 3 սմ և 9 սմ երկարությամբ ուղղահայացներ:
 
Գտիր \(VB\) ուղղի և հարթության կազմած անկյունը:

Պատասխան՝ °