teq.jpg
 
Ուղիղը հատում է α հարթությունը \(B\) կետում և հարթության հետ կազմում է 60°-ի անկյուն: \(A\) կետը վերցված է ուղղի վրա, \(C\)-ն նրա պրոյեկցիան է α հարթության վրա:
 
Գտիր \(AB\) հատվածի երկարությունը, եթե CB=38 սմ:
 
Պատասխան՝ \(AB\)\(=\) սմ: