Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8.5Մ.
1. Ուղիղների և հարթությունների կազմած անկյունները խորանարդում 2Մ.
2. Անկյուն քառանկյուն բուրգում 1Մ.
3. Երկու անկյուններ 2Մ.
4. Թեք և պրոյեկցիա 2Մ.
5. Ուղղի կազմած անկյունը հարթության հետ 1.5Մ.