Տրված է \(AOD\) անկյունը և и α և β զուգահեռ հարթությունները:
Divas_plaknes.png
 
α հարթությունը անկյան \(OA\) և \(OD\) կողմերը հատում է \(A\) և \(D\) կետերում, իսկ β հարթությունը՝ \(B\) և \(C\) կետերում:
 
Տրված է՝
\(OB =\) 3
\(AB =\) 2
\(BC =\) 7
\(CD =\) 3
 
Պետք է գտնել (կոտորակները անկրճատելի են)՝
 
\(AD =\) ii
 
\(OD =\) ii