Նայիր այս նկարին:
 
zug3.png
 
1. Նկարի \(α\) և \(ß\) հարթությունները 
 
 
2. Նկարի \(DB\) և \(CA\) ուղիղները