ABCD բուրգում \(M\), \(N\) և \(K\) կետերը, համապատասխանաբար \(DA\), \(DB\) և \(DC\) կողերի միջնակետերն են:
Cp1.png 
 
Որոշիր տրված հարթությունների փոխդասավորությունը: 
 
Առաջին պատուհանում գրիր «զուգահեռ» կամ «հատում» բառերից մեկը:
  
\(ADC\) հարթությունը  է \(NKM\) :