Նայիր հետևյալ խորանարդին:
Cube.png
 
1. ՊարզիրAA1B1 և DD1C1 հարթությունների փոխդասավորությունը: