Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Տրված երկու ուղիղների և հարթության փոխդասավորությունը 2Մ.
2. Ընդհանուր կետերի թիվը 1Մ.
3. Պնդումներ երկու ուղիղների և հարթության փոխդասավորության վերաբերյալ 2Մ.
4. Խորանարդի երկու կողերի և նիստի փոխդասավորությունը 4Մ.
5. Երկու ուղիղների և հարթության փոխդասավորությունը 3Մ.