Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16Մ.
1. Գաղափար հատույթի մասին 2Մ.
2. Հատույթի նկարը 1Մ.
3. Հատույթի կողմերի քանակը 2Մ.
4. Հատույթի պարագիծը 3Մ.
5. Տրված կետերով անցնող ուղիղներ քառանիստում 4Մ.
6. Զուգահեռանիստի հատույթի կառուցումը 4Մ.