\(D\) կետ վերցված է ABC եռանկյան հարթությունից դուրս:

\(М\), \(N\) և \(K\) կետերը, համապատասխանաբար \(DA\), \(DB\) և \(DC\) հատվածների միջնակետերն են:
Cp1.png 
 
Որոշիր տրված ուղղի և հարթության փոխդասավորությունը: 
 
Առաջին պատուհանում գրիր «զուգահեռ», «հատում», կամ «ընկած» բառերից մեկը:
  
Երկրորդ պատուհանում գրիր «հարթությանը», «հարթությունը», կամ «հարթությունում» բառերից մեկը:
 
\(MK\) ուղիղը  է \(DBC\) :