Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Հարթությունների փոխդասավորությունը 2Մ.
2. Հարթությունների զուգահեռության հայտանիշը 2Մ.
3. Պնդման ձևակերպումը 2.3Մ.
4. Նկարի ընտրություն 2Մ.
5. Երկու հարթությունների զուգահեռությունը 4Մ.