Տրված է \(CAB\) եռանկյունը: Նշիր \(C\) անկյան հանդիպակաց կողմը:
Trijsturis.png