Բարդության աստիճանը
00:25:00
1. Հավասարասրուն եռանկյան պարագիծը 2Մ.
2. Հավասարակողմ եռանկյան կողմը 1Մ.
3. Հավասարասրուն եռանկյան կողմերը, երբ տրված է դրանց տարբերությունը 3.5Մ.
4. Եռանկյան անհավասարությունը 3Մ.
5. Պարագծերի համեմատումը 8Մ.
6. Եռանկյան տեսակը 1Մ.
7. Եռանկյան կողմերն ու անկյունները 3Մ.