Բարդության աստիճանը
00:25:00
1. Եռանկյան տեսակները, տրված է մեկ անկյուն 1Մ.
2. Հավասարասրուն եռանկյան անկյունների մեծությունները 3Մ.
3. Անկյունների որոշումը դրանց տրված հարաբերություններով 3Մ.
4. Երկու եռանկյունների անկյունները 4Մ.
5. Հավասարասրուն եռանկյան անկյունները 4Մ.