Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը \(45\) աստիճան է:
  
Գտիր ճիշտ պնդումները: