Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Եռանկյան կողմերի և անկյունների նշանակումը 1.5Մ.
2. Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը, անկյունների մեծություններ 3Մ.
3. ԵՀԱՀ-ի կիրառումը 4Մ.
4. Անկյունների հավասարության ապացուցում 13.5Մ.