Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14.5Մ.
1. Անկյունների հավասարության ապացուցում 6Մ.
2. Եռանկյան կողմերի և անկյունների նշանակումը 1.5Մ.
3. Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը, անկյունների մեծություններ 3Մ.
4. ԵՀԱՀ-ի կիրառումը 4Մ.