Ըհտրիր այնպիսի անկյուն, որը տրվածի հետ կազմի խաչադիր անկյունների զույգ:
 
7-ը և

u1r2.PNG