Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Ուղիղները հարթության վրա 1Մ.
2. Համապատասխան անկյուններ 3Մ.
3. Հաշվարկներ զուգահեռ ուղիղների հատկությունների օգտագործմամբ 5Մ.
4. Զուգահեռ ուղիղներ, համապատասխան անկյուններ 2Մ.
5. Միակողմանի, համապատասխան, խաչադիր և հակադիր անկյուններ 2Մ.