Նայիր այս բանաձևին՝ Sլրիվ=Sհիմք+Sկողմն: Ի՞նչ մեծություն են հաշվում այս բանաձևով:                     
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: