Ուղղանկյունանիստի հիմքի կողմերը հավասար են 5 սմ և 4 սմ, իսկ կողմնային մակերևույթի մակերեսը 324 սմ2 է: Գտիր ուղղանկյունանիստի \(h\) կողմնային կողը:
 
Պատասխան՝ \(h\)\(=\) սմ