Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա մեծ կողմը 15 դմ է, անկյունագիծը 103 դմ է, և մեծ կողմի հետ կազմում է \(30\) աստիճանի անկյուն:

Եթե անհրաժեշտ է, ապա պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգ:
  
Փոքր կողմը՝ \(=\) iiդմ

Ուղղանկյան մակերեսը՝ ii դմ2