Տրված են \(ABC\) եռանկյան կողմերը՝ \(AC =\)30 սմ, \(CB =\)72 սմ, \(AB =\)78 սմ:
 
Հաշվիր α անկյան սինուսի և կոսինուսի արտադրյալը:
 
tr1.png
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդական կարգը:
 
Պատասխան՝ sinαcosα\(=\)