Տրված է անկյան կոտանգենսը՝ ctgα=52
 
Որոշիր այդ անկյան տանգենսը:
 
Պատասխան՝ tgα=ii